Zamknij

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce podjęliśmy decyzję o przeniesieniu VI Kongresu Rozwoju Edukacji do przestrzeni online. Dokładamy wszelkich starań, aby pomimo braku możliwości bezpośrednich spotkań i rozmów kongres stał się okazją do wymiany doświadczeń, obserwacji i pomysłów, również tych, które wynikają ze zmiany warunków realizacji procesów dydaktycznych w polskich uczelniach.

Z tego względu postanowiliśmy wydłużyć czas trwania kongresu do trzech dni. Kongres odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2020 r. Już dziś zachęcamy do zarezerwowania w kalendarzu podanych dat. Szczegóły wkrótce.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

 • Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

18-19 listopada 2020 r.
ONLINE

O Kongresie

Temat: Nowoczesna uczelnia – nowoczesna dydaktyka

Podczas tegorocznej edycji Kongresu chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie zmiany obserwowane są obecnie w polskich uczelniach oraz jakie inicjatywy służą unowocześnianiu dydaktyki. Program obu dni Kongresu został tak opracowany, aby służył promowaniu dobrych praktyk akademickich, zarówno w zakresie rozwiązań ogólnouczelnianych, jak i w odniesieniu do indywidualnych zajęć.

Ważnym elementem pierwszego dnia Kongresu będzie debata z udziałem zaproszonych ekspertów – przedstawicieli środowiska akademickiego. Temat debaty: Kto (nie) chce być profesorem dydaktyki.
W pierwszym dniu zaplanowano także warsztaty, których celem ma być wsparcie nauczycieli akademickich oraz doktorantów w procesie tworzenia publikacji naukowych oraz wykorzystania nowych metod i środków dydaktycznych.

Drugi dzień Kongresu obejmuje obrady plenarne oraz dyskusję na temat zmian w dydaktyce wywołanych przez pandemię. W tym dniu nastąpi również ogłoszenie zwycięzców konkursu Famelab.

Zachęcamy do zgłaszania przykładów dobrych praktyk służących doskonaleniu dydaktyki akademickiej w formie 5-minutowych nagrań wideo. Dla najciekawszej prezentacji nagroda publiczności! Wybór nastąpi przez głosowanie online.

VI Kongres Rozwoju Edukacji to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz jej założycieli - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Główny Handlowej w Warszawie. Z powodu pandemii tegoroczny kongres odbywa się online (w środowisku MS Teams).

Program Kongresu

Dzień 1 - 18 listopada 2020 r.

12.00
Rozpoczęcie Kongresu
12.15-13.30
Debata: Kto (nie) chce być profesorem dydaktyki,
Uczestnicy: dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG; dr Tomasz Gabrusewicz, UEP; prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor UŚ; dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG, prof. dr hab. Jan Wiktor, UEK
Moderator - dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP

Uczestnicy:
dr
Anita Dąbrowicz-Tlałka
prof. PG
dr
Tomasz Gabrusewicz
UEP
prof. dr hab.
Ryszard Koziołek
Rektor UŚ
dr hab. inż.
Krzysztof Leja
prof. PG
prof. dr hab.
Jan Wiktor
UEK
Moderator:
dr hab. Jacek Trębecki
prof. UEP
14:00-16.00
Równoległe warsztaty
 • Warsztat 1: Pisanie tekstów naukowych,
  dr hab. Piotr Siuda, prof. UKW w Bydgoszczy
 • Warsztat 2: Instructional Strategies for Creating a Data-Driven Live Online Learning Environment,
  Vaibhav Vashisht i Prashant Gautam, twórcy aplikacji Acadly, Indie

Dzień 2 – 19 listopada 2020 r.

12.00-13.30
Sesja plenarna: Kompetencje naukowe – kompetencje dydaktyczne
 1. Jak pracować z doktorantami w projektach naukowych?
  dr hab. Marcin Śmiglak, Poznański Part Naukowo-Technologiczny
 2. Czy można „robić naukę” w projektach nazywanych nienaukowymi?
  dr inż. Maciej Szafrański, Politechnika Poznańska
 3. Rola uczelni w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  Ewa Dębska, dr Jacek Francikowski, Uniwersytet Otwarty UŚ
 4. PEU jako wyzwanie dla nauczycieli akademickich i instytucji szkolnictwa wyższego,
  dr Anna Bilon, dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa
14.00-15.00
Wspólna dyskusja: Jak (nie) radzimy sobie z dydaktyką w czasach pandemii
15.15-15.40
Rozstrzygnięcie konkursu Famelab: Dobre praktyki w dydaktyce akademickiej
Uwaga! Można jeszcze zgłaszać propozycje – szczegóły powyżej
15.40-16.00
Podsumowanie i zakończenie kongresu oraz zaproszenie na następną edycję w 2021 roku.

Uwaga! Autorzy najciekawszych wystąpień w ramach Kongresu zostaną zaproszeni do publikacji w numerze e-mentora w całości poświęconym nowoczesnej uczelni, w tym szczególnie doskonaleniu dydaktyki akademickiej.

Kalendarz Kongresu

 • 2 listopada 2020 r. – zakończenie rejestracji zgłoszeń do sesji Famelab
 • 3 listopada 2020 r. - powiadomienie o zakwalifikowaniu do sesji Famelab
 • 10 listopada 2020 r. - ostateczny termin przesyłania nagrań wideo przez uczestników sesji Famelab
 • 11-18 listopada 2020 r. - głosowanie i wybór najciekawszych propozycji konkursowych przez zarejestrowanych uczestników Kongresu
 • 18 i 19 listopada 2020 r. – obrady Kongresu i sesje warsztatowe

Komitet Organizacyjny

Nad przygotowaniem Kongresu czuwa Komitet:

 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • dr Maria Zając, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mentor - redaktor prowadzący,
 • dr Dominika P. Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Zgłoś swój udział

KARTA ZGŁOSZENIOWA udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji

Zgłaszam swój udział w:

w warsztatach

Warsztat 1: Pisanie tekstów naukowych,
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
Warsztat 2: Instructional Strategies for Creating a Data-Driven Live Online Learning Environment
Vaibhav Vashisht i Prashant Gautam, twórcy aplikacji Acadly, Indie

w obradach
sesji Famelab

Sesja Famelab to specjalny blok Kongresu poświęcony prezentacji - w formie 5-minutowych nagrań wideo - rozwiązań, pomysłów oraz projektów badawczych z obszaru nowoczesnej edukacji. Osoby zakwalifikowane do sesji otrzymają od organizatorów dedykowany link umożliwiający przeslanie filmu.
Uczestnicy Kongresu wybiorą najciekawsze prezentacje poprzez głosowanie online.

Formularz zgłoszenia udziału w Kongresie jest otwarty do 12 listopada 2020 r. (włącznie).
Udział w Kongresie jest bezpłatny, jego koszt pokrywają organizatorzy.
Obrady Kongresu będą nagrywane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kongresu. Zgłoszenie udziału w Kongresie jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku. Osoby, które nie wyrażają zgody na udostępnienie ich wizerunku lub nagrania proszone są o zgłoszenie swojej decyzji drogą mailową na jeden z adresów podanych w sekcji Kontakt.

Miejsce

ONLINE

Kontakt

Dominika Brodowicz - e-mail: dominika.brodowicz@sgh.waw.pl

Maria Zając – e-mail: maria.zajac@sgh.waw.pl

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
Polityka prywatności »
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: