• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

23-24 listopada 2016 r.
Gospodarz III edycji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

O Kongresie

III Kongres Rozwoju Edukacji to kontynuacja znanych w środowisku akademickim spotkań osób zaangażowanych w rozwój i modernizację polskiej edukacji, m.in. poprzez wykorzystanie w dydaktyce innowacyjnych metod oraz nowoczesnych technologii. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytety Ekonomiczne z Krakowa, Katowic, Poznania i Wrocławia oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznego Kongresu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zgodnie z ideą, która przyświecała poprzednim spotkaniom, w trakcie trzeciej edycji Kongresu analizie poddamy rolę uczelni wyższej w rozwoju społeczeństwa otwartego, radzącego sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki i społeczeństwa. W tym roku naszą uwagę kierujemy przede wszystkim ku zagadnieniom komunikacji międzypokoleniowej oraz współpracy szkół wyższych tak z biznesem, jak i miastem w zakresie wsparcia przez tych ostatnich oferty dydaktycznej szkół i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy.

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje przy stolikach refleksji (Dzień 2).

Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane międzypokoleniową współpracą w uczelni wyższej, tutoringiem akademickim, stosowaniem gier dydaktycznych i innych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. W trakcie wykładów refleksji poddany zostanie profil pokolenia sieciowego jako odbiorcy wiedzy akademickiej, a także udział biznesu i miasta jako interesariuszy uczelni wyższej w kształtowaniu adekwatnej oferty dydaktycznej, wspierającej rozwój rynku pracy, przedsiębiorczości oraz lokalnych środowisk.

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników konkurs w ramach sesji Famelab. 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień do dnia 2 listopada 2016 r.

Punktem kulminacyjnym Kongresu są popołudniowe Stoły refleksji. W ramach swobodnych dyskusji uczestnicy omówią zagadnienia związane z innowacyjną dydaktyką oraz zagospodarowaniem fizycznej przestrzeni uczelni do rozwoju nauczycieli akademickich i studentów „po godzinach pracy”.

Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają już swoją wieloletnią historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację, zwykle dwa razy w roku, we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza spotkań, w tym roku jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W latach 2002−2016 odbyły się dwadzieścia cztery takie konferencje:

 • „Akredytacja – krajobraz polski” – zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i UKA;
 • „Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian” – zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce” - zorganizowana wiosną 2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i UKA. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i KUN. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie;
 • „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim” – zorganizowana wiosną 2004 r. wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana latem 2005 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II” – zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Standardy kształcenia wyższego – perspektywa polska i europejska” – zorganizowana latem 2006 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym III” – zorganizowana jesienią 2006 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna” – zorganizowana latem 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz NBP. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IV” – zorganizowana jesienią 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana jesienią 2008 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • „Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych” – zorganizowana wiosną 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VI” – zorganizowana jesienią 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Proces Boloński - dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego” – zorganizowana wiosną 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VII” – zorganizowana jesienią 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VIII” – zorganizowana jesienią 2011 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IX” – zorganizowana jesienią 2012 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” – zorganizowana wiosną 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2014 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP;
 • I Kongres Rozwoju Edukacji – zorganizowany jesienią 2014 r. Gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2015 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.
 • II Kongres Rozwoju Edukacji – zorganizowany jesienią 2015 r. Gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • III Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2016 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.

Zgodnie z misją Fundacji wyżej wymienione konferencje służą nie tylko celom merytorycznym, ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej i aktualnej. Spotkania te stanowią jeden z wielu obszarów działalności Fundacji. Więcej informacji na temat przedsięwzięć na rzecz edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl.

Program Kongresu

23 listopada 2016 r. – Warsztaty

12.00-14.30
Warsztaty równoległe
Warsztat I A: My akademicy a pokolenie Y i Z
M. Lucjan Paszkiewicz, Capful, Instytut Inteligentnego Rozwoju
Warsztat I B: Wykładowca = inżynier sytuacji
dr Andrzej Wodecki, UMCS
14:30-15.15
Przerwa obiadowa
15.15-17.45
Warsztaty równoległe
Warsztat II A: Zagrajmy w to razem! Dydaktyczny wymiar gier planszowych
dr Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury
Warsztat II B: Tutoring akademicki: jak to możliwe? Organizacja. Problemy. Potencjał
Marcin Szala i Krzysztof Słaboń, Collegium Wratislaviense

24 listopada 2016 r. - Obrady Kongresu

9.30-10.30
rejestracja uczestników
10.30-12.00
Powitanie i Sesja I
Wystąpienia wprowadzające
Wystąpienia gości honorowych
12.00-12.15
przerwa kawowa
12.15-13.15
Sesje równoległe
 1. Sesja II A Pokolenie sieciowe na uczelni
  Zarys tematyczny: charakterystyka pokolenia sieciowego, wartości i cele, sposoby i zwyczaje związane z przyswajaniem wiedzy, skuteczna komunikacja na linii wykładowca – cyfrowi tubylcy.
 2. Sesja II B Biznes jako interesariusz uczelni
  Zarys tematyczny: współpraca uczelni z firmami w tworzeniu programów zajęć, praktyk zawodowych oraz przyznawania certyfikatów potwierdzających wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 3. Sesja II C (Nie)widoczna symbioza uczelni z miastami
  Zarys tematyczny: wzajemny wpływ, korzyści i bariery w tworzeniu przestrzeni współpracy wykładowców i uczelni z miastami, w których są zlokalizowane. Wpływ atrakcyjności miasta na wybór uczelni.
13.15-14.00
przerwa obiadowa
14.00-15.15
Wystąpienia konkursowe Famelab
Prezentacje wyników badań lub przykładów praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.
15.15-15.30
przerwa kawowa
15.30-16.30
Stoły refleksji
W sesji składającej się z wystąpień „prowokatorów myśli” i dyskusji przy stołach refleksji podjęte zostaną m.in. tematy wykorzystania przestrzeni uczelni do rozwoju kadry i studentów po tzw. godzinach pracy oraz stosowaniem gier w procesie nauczania akademickiego.

Kalendarz Kongresu

 • 2 listopada 2016 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 6 listopada 2016 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
 • 10 listopada 2016 r. - termin zgłaszania udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji,
 • 23 listopada 2016 r. - warsztaty,
 • 24 listopada 2016 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, przewodniczący Komitetu,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UE w Krakowie,
 • prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji UE w Katowicach,
 • prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu.

Przygotowaniami do Kongresu kieruje Komitet Organizacyjny:

 • dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • Aneta Powroźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Anna Stanisławska-Mischke, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zgłoś swój udział

Formularz zgłoszeniowy jest otwarty do 10 listopada 2016 r. (włącznie).
Udział w konferencji jest bezpłatny, jego koszt pokrywają organizatorzy.
Koszt dojazdu oraz noclegu pokrywa instytucja delegująca.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji

Zgłaszam swój udział w dniu:

23 listopada 2016 r.:

WARSZTATY

12.00-14.30
My akademicy a pokolenie Y i Z
M. Lucjan Paszkiewicz, Capful, Instytut Inteligentnego Rozwoju
Wykładowca = inżynier sytuacji
dr Andrzej Wodecki, UMCS

15.15-17.45
Zagrajmy w to razem! Dydaktyczny wymiar gier planszowych
dr Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury
Tutoring akademicki: jak to możliwe? Organizacja. Problemy. Potencjał
Marcin Szala i Krzysztof Słaboń, Collegium Wratislaviense

Wspólny Wieczór
Nieformalne spotkanie integracyjne środowiska w jednej z krakowskich restauracji (od godz. 19:00 do ostatniego gościa; opłaty za „konsumpcję” we własnym zakresie). Szczegóły wkrótce!

24 listopada 2016 r.:

Obrady i dyskusje w ramach stolików refleksji

Sesja Famelab to specjalny blok Kongresu poświęcony krótkim prezentacjom rozwiązań, pomysłów oraz projektów badawczych z obszaru nowoczesnej edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności!

Chcę zgłosić propozycję wystąpienia w sesji Famelab (propozycje można zgłaszać do 2 listopada br.):

Sesja Famelab

Wybieram:

Posiłki tradycyjne
Posiłki wegetariańskie

Potrzebuję miejsce parkingowe:

23 listopada br.
24 listopada br.

Polecane przez Krakowian

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Blisko UEK
Piano Guest House Kątowa 4 (nieopodal Dworca Autobusowego)
Puro Hotel Kraków Ogrodowa 10 (nieopodal Dworca Głównego/Galerii Krakowskiej)
Vienna House Chopin Przy Rondzie 2 (nieopodal Ronda Mogilskiego)
Laiko Apartments Warszawska 3 (niedaleko od Dworca Głównego/Galerii Krakowskiej)
Apartamenty Parkside Kraków Kopernika 8
W Centrum
Pod Wawelem pl. Na Groblach 22
Hotel Ibis Krakow Centrum Syrokomli 2 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Campanile Cracovie św. Tomasza 34
Hotel Wawel Poselska 22 (niedaleko Plant)
Hotel Wielopole Wielopole 3 (niedaleko Plant)
Hotel Pugetów Starowiślna 15
Hotel Maltański Straszewskiego 14 (przy Plantach)
Novotel Kraków Centrum Kościuszki 5 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Aparthotel Best Views Zwierzyniecka 29 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Aparthotel Betmanowska Main Square Residence Rynek Główny 44
po drugiej stronie Wisły, z widokiem na Wawel
Well Well Aparthotel Różana 21
U Pana Cogito Bałuckiego 6 (okolice Mostu Dębnickiego)
Q Hotel Plus Wygrana 6 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Hilton Garden Inn Krakow Konopnickiej 33 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Park Inn Monte Cassino 2 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Kazimierz
Rubinstein Szeroka 12
Aparthotel Miodowa Miodowa 51
Hotel Kazimierz III Podbrzezie 5
Klezmer Hois Szeroka 6
Grzegórzki
Galaxy Hotel Gęsia 22 (przy Moście Kotlarskim)
Hampton by Hilton Dąbska 5
Doubletree by Hilton Krakow Dąbska 5

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Śniadania, kawa i ciacho
Wesoła Rakowicka 17
Blossom. Coffee&Food Rakowicka 20
Charlotte Pl. Szczepański 2
Bona. Książka i Kawa Kanonicza 11
Pauza in Garden Rajska 12
Klubokawiarnia Mleczarnia Meiselsa 20
Cytat Cafe Miodowa 23
Bonjour Cava Dolnych Młynów 10
Piłsudskiego 5
Warszawska 16
Mehocafe Krupinicza 26
Sissi. Organic Bistro Krupnicza 3
De Revolutionibus. Books&Cafe Bracka 14 (róg Franciszkańskiej)
Kocia Kawiarnia Krowoderska 48
Kolacja
Bianca Pl. Mariacki 2
Klimaty Południa św. Gertrudy 5
Farina św. Marka 16 (róg św. Jana)
Mehocafe Krupnicza 26
Miód Malina Grodzka 40
Dawno Temu na Kazimierzu Szeroka 1
Zazie Bistro Józefa 34 (róg Jakuba)
Sissi. Organic Bistro Krupnicza 3
Pergamin Grodzka 39
Krakó Slow Wines Lipowa 6F
Włoska ul. Sukiennicza 8 (wejście od Dietla)
Hamsa Szeroka 2 / Miodowa 41

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Wystawy i polecane miejsca
Kraków w pudełku Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
informacje i bilety: mhk.pl
Mieszczański dom Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
informacje i bilety: mhk.pl
Fabryka Schindlera Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Lipowa 4
informacje i bilety: mhk.pl
Muzeum Sztuki Współczesnej. MOCAK MOCAK, ul. Lipowa 4
informacje: mocak.pl
Pawilon Józefa Czapskiego Muzeum Narodowe w Krakowie, Piłsudskiego 12
informacje i bilety: mnk.pl
Galeria Zdzisława Beksińskiego Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232
informacje: nck.krakow.pl
facebook.com
Szuflada Szymborskiej Kamienica Szołayskich, Pl. Szczepański 9
informacje: mnk.pl
Tadeusz Kantor. Odsłona trzecia. Marioneta Cricoteka, Nadwiślańska 2-4
news.cricoteka.pl
Osobisty Miłosz w fotografii Judyty Papp Urząd Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10
informacje: krakow.pl
Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia Kamienica Szołayskich, Pl. Szczepański 9
informacje: mnk.pl
Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Kanonicza 17
informacje: mnk.pl
Dzieje i kultura Żydów krakowskich Stara Synagoga, Szeroka 24
informacje i bilety: mhk.pl
Muzeum witrażu Pracownia i Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23
informacje: muzeumwitrazu.pl
My(d)lenie oczu Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16
informacje: karnet.krakow.pl
Dizajn Biznes
Dizajn Młodych
Przestrzenie Idei. Budynki zmieniające rzeczywistość społeczną
Hol Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego, Rakowicka 27
informacje: dizajnbiznes.pl
Galeria Gaga, Małopolski Ogród Sztuk, Rajska 12
informacje: dizajnbiznes.pl
Koncerty
23 listopada (środa) 20:00 Fisz Emade Tworzywo Klub Kwadrat, Skarżyńskiego 1
informacje: karnet.krakow.pl
24 listopada (czwartek) 19:00 Tribute to Michael Jackson Symfonicznie ICE Kraków, Marii Konopnickiej 17 (Rondo Grunwaldzkie)
informacje: icekrakow.pl
karnet.krakow.pl
bilety: eventim.pl
Teatry
Opera Krakowska, Lubicz 48
25 listopada (piątek)
26 listopada (sobota)
18:30 Teresica — una pasión informacje: opera.krakow.pl
bilety: opera.krakow.pl
Teatr Słowackiego, plac Świętego Ducha 1
23 listopada (środa) 19:00 Chory z urojenia informacje: slowacki.krakow.pl
bilety: slowacki.krakow.pl
24 listopada (czwartek) 19:00 Arszenik i stare koronkiM informacje: slowacki.krakow.pl
bilety: slowacki.krakow.pl
Teatr Bagatela, ul. Karmelicka 6
23 listopada (środa) 16:30
19:15
Okno na parlament informacje: bagatela.pl
bilety: bagatela.pl
24 listopada (czwartek)
25 listopada (piątek)
16:30
19:15
Kochankowie nie z tej ziemi informacje: bagatela.pl=
bilety: bagatela.pl
Teatr KTO, Krowoderska 74, lok. 13
25 listopada (piątek) 19:00 Kredyt zaufania informacje: teatrkto.pl
bilety: rezerwacja@teatrkto.pl
Sztuka na wynos, Scena Pokój, Starowiślna 55/6
25 listopada (piątek) 19:30 Bliżej informacje: sztukanawynos.wordpress.com
bilety: sztukanawynos.wordpress.com
23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
22–27 listopada
(wtorek–niedziela)
informacje: etiudaandanima.com

Miejsce

Kongres odbędzie się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: