• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

29-30 listopada 2017 r.
Gospodarz IV edycji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

O Kongresie

IV Kongres Rozwoju Edukacji to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i jej założycieli - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Główny Handlowej w Warszawie, pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznej edycji spotkania jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje (Dzień 2). Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane z kształceniem dla innowacyjności, użyciem systemu ELA przez uczelnie, a także rejestracją studiów podyplomowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. Tematami wiodącymi będą jakość kształcenia, w tym kształcenie dla przyszłości – rewolucja 4.0, nowatorskie metody kształcenia oraz kształtowanie kompetencji tranzytywnych (kreatywność, krytycyzm i kompetencje społeczne).

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie konkurs w ramach sesji Famelab. 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w tej sesji do dnia 15 listopada 2017 r.

Hasła wiodące:
jakość jako doskonałość, kształcenie dla przyszłości – rewolucja 4.0, nowatorskie metody kształcenia, kształtowanie kompetencji tranzytywnych – kreatywność, krytycyzm, uczenie uczenia się, kompetencje społeczne.

Program Kongresu

29 listopada 2017 r. - Warsztaty (Kampus UE we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) - wejście od ul.Kamiennej)

11.30-12.00
Kawa powitalna
12.00-14.30
Sesja warsztatów równoległych 1
Warsztat 1A: Kształcenie dla innowacyjności (sala 208, CKU)
dr inż. Dorota Piotrowska (Politechnika Łódzka)
Warsztat ma pokazać jak identyfikować i rozwijać kompetencje innowacyjne studentów oraz jakie działania organizacyjne procesu kształcenia można podjąć w tym celu.
Warsztat 1B: Techniki kreatywne - narzędzie do  wspomagania procesu kreowania oferty dydaktycznej (sala 209, CKU)
Aleksandra Całka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych technik kreatywnych. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać poznane techniki podczas warsztatów oraz zastanowić się nad możliwościami ich wykorzystania w procesie kreowania oferty.
14:30-15.15
Lunch
15.15-17.45
Sesja warsztatów równoległych 2
Warsztat 2A: Użycie systemu ELA przez uczelnie (śledzenia losów absolwentów na podstawie danych ZUS) (sala 208, CKU)
dr Mikołaj Jasiński (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi założeniami systemu ELA, w tym stosowanymi wskaźnikami, zakresem raportów oraz możliwymi zastosowaniami informacji płynącymi z monitorowania na poziomie uczelni.
Warsztat 2B: Rejestracja studiów podyplomowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: korzyści, procedura, opis kwalifikacji (sala 209, CKU)
Andrzej Żurawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych), Katarzyna Trawińska-Konador (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych)
Uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą włączania studiów podyplomowych do ZRK. Wykorzystując przygotowaną instrukcję, będą mogli samodzielnie wypełnić wniosek o włączenie studiów do ZRK wraz z opisem efektów uczenia się, tak aby był on zgodny z wymaganiami Rejestru.

30 listopada 2017 r. - Obrady i dyskusje (Kampus UE we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) - wejście od ul.Kamiennej)

9.00-10.30
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.30-10.45
Inauguracja Kongresu (Aula 1, CKU)
10.45-12.00
Sesja plenarna i dyskusja (Aula 1, CKU)
 • Co po akredytacji? Jakie wyzwania dotyczące jakości stają dziś przed uczelniami?
  Ewa Chmielecka, pełnomocnik rektora SGH ds. WSZJK
 • Banki w świecie 4.0. Jak kształcić przyszłych finansistów?
  Zbigniew Gajewski (Promotor innowacji biznesowych i społecznych, w przeszłości z-ca dyrektora Konferencji Lewiatan, dyrektor EFNI w Sopocie)
 • Rozumienie jakości w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  dr Tomasz Saryusz-Wolski (Politechnika Łódzka)
12.00-12.15
Przerwa kawowa
12.15-13.45
Sesje równoległe
Sesja 2A: Kształcenie dla XXI wieku – wyzwania dla uczelni oraz wybrane inicjatywy (Aula 1, CKU) Sesja 2B: Jakość kształcenia – nowe wyzwania dla pełnomocników i systemów zape