Zamknij

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce podjęliśmy decyzję o przeniesieniu VI Kongresu Rozwoju Edukacji do przestrzeni online. Dokładamy wszelkich starań, aby pomimo braku możliwości bezpośrednich spotkań i rozmów kongres stał się okazją do wymiany doświadczeń, obserwacji i pomysłów, również tych, które wynikają ze zmiany warunków realizacji procesów dydaktycznych w polskich uczelniach.

Z tego względu postanowiliśmy wydłużyć czas trwania kongresu do trzech dni. Kongres odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2020 r. Już dziś zachęcamy do zarezerwowania w kalendarzu podanych dat. Szczegóły wkrótce.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy

 • Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

Nowy termin: 17-19 listopada 2020 r.
ONLINE

O Kongresie

Temat: Nowoczesna uczelnia – nowoczesna dydaktyka

Podczas tegorocznej edycji Kongresu chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, jakie zmiany obserwowane są obecnie w polskich uczelniach oraz jakie inicjatywy służą unowocześnianiu dydaktyki. Program obu dni Kongresu został tak opracowany, aby służył promowaniu dobrych praktyk akademickich, zarówno w zakresie rozwiązań ogólnouczelnianych, jak i w odniesieniu do indywidualnych zajęć. W pierwszym dniu zaplanowano warsztaty, których celem ma być wsparcie nauczycieli akademickich oraz doktorantów w procesie tworzenia publikacji naukowych oraz wykorzystania nowych metod i środków dydaktycznych. Udział w warsztatach zostanie potwierdzony certyfikatem.

Drugi dzień Kongresu obejmuje obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem zaproszonych gości, jak również znany i lubiany przez uczestników poprzednich edycji konkurs Famelab.

Ważnym elementem Kongresu będzie debata z udziałem zaproszonych ekspertów – przedstawicieli środowiska akademickiego. Temat debaty: Kto (nie) chce być profesorem dydaktyki. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w sesji Famelab, która składa się z 4-minutowych prezentacji dotyczących autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych służących doskonaleniu dydaktyki akademickiej. Dla najciekawszej prezentacji nagroda publiczności!

VI Kongres Rozwoju Edukacji to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz jej założycieli - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Główny Handlowej w Warszawie. Gospodarzem tegorocznej edycji spotkania jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Program Kongresu

Dzień 1 - 18 listopada 2020 r. - Warsztaty

11.30-12.00
Kawa powitalna
12.00-14.00
Warsztat 1: Pisanie tekstów naukowych,
dr hab. Piotr Siuda, UKW w Bydgoszczy
14:00-15.00
Obiad
15.00-17.00
Warsztat 2: Supporting professional development of academic teachers. Solutions that worked and how they were implemented,
sesja on-line w języku angielskim, z udziałem przedstawicieli uczelni zagranicznych
od 18.00
Wspólny Wieczór
nieformalne spotkanie integracyjne

Uwaga! Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty poświadczające poszerzanie kompetencji naukowych i dydaktycznych.

Dzień 2 – 19 listopada 2020 r. - Obrady Kongresu

9.30-10.30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.30-10.45
Inauguracja Kongresu
10.45-11.30
Sesja plenarna: Przesłanki nowoczesności uczelni
 1. Nauka i dydaktyka - dwa napędzające się mechanizmy, dr Magdalena Ślawska, prof. UŚ
 2. Blockchain w edukacji, dr Wojciech Kurowski, SGH
11.30-11.45
Przerwa kawowa
11.45-13.00
Debata ekspercka: Kto (nie) chce być profesorem dydaktyki.
Uczestnicy:
prof. dr hab.
Aldona Andrzejczak
UEP
dr hab.
Ryszard Koziołek
prof. UŚ
dr hab. inż.
Krzysztof Leja
prof. PG
prof. dr hab.
Jan Wiktor
UEK
Moderator:
dr hab. Jacek Trębecki
prof. UEP
13.00-14.00
Lunch
14.00-15.00
Sesje równoległe
 • Sesja A. Doskonalenie warsztatu dydaktyka
  • Zastosowanie metody gry wirtualnej w nauczaniu, prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rola uczelni w rozwijaniu kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, Ewa Dębska, dr Jacek Francikowski, Uniwersytet Otwarty UŚ
  • PEU jako wyzwanie dla nauczycieli akademickich i instytucji szkolnictwa wyższego, dr Anna Bilon, dr Joanna Minta, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Sesja B. Doskonalenie warsztatu uczonego
  • Dobre praktyki związane z planowaniem i koordynowaniem projektów na uniwersytecie, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Jak pracować z doktorantami w projektach naukowych?, dr hab. Marcin Śmiglak, Poznański Part Naukowo-Technologiczny
  • Czy można „robić naukę” w projektach nazywanych nienaukowymi?, dr inż. Maciej Szafrański, Politechnika Poznańska
15.00-15.15
Przerwa kawowa
15.15-16.30
Sesja Famelab: Dobre praktyki w dydaktyce akademickiej
 1. Raport z trzeciej edycji badań na temat postrzegania e-systemów wykorzystywanych przez polskie uczelnie
  dr hab. Waldemar Rydzak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 2. Projekt "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" jako przykład dobrych praktyk rozwoju nowoczesnej edukacji
  dr Joanna Furmańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 3. Doświadczenia studiów dualnych a doskonalenie procesu dydaktycznego w szkolnictwie wyższym
  dr Dorota Kuder (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 4. Teacher, be CUTE!
  Wojciech Baran (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 5. Wykorzystanie elementów Problem-Based Learning w nauczaniu finansów i bankowości
  dr Anna Warchlewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 6. Design Thinking - metodyka myślenia projektowego w dydaktyce akademickiej
  dr Edyta Abramek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 7. Grades for Science blogs as well – It’s time to value science communication activity among PhD students in academic research
  Rajarshi Saha (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 8. Zastosowanie grywalizacji w nauczaniu dorosłych
  Izabela Kwil (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 9. CoMe - CoLED, MoodleCloud, eNauczanie
  dr inż. Anna Grabowska, Ewa Kozłowska, Igor Garnik (Politechnika Gdańska)
16.30-16.45
Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy przykład dobrej praktyki. Podsumowanie Kongresu i zaproszenie na następną edycję.

Uwaga! Autorzy najciekawszych wystąpień w ramach Kongresu zostaną zaproszeni do publikacji w numerze e-mentora w całości poświęconym nowoczesnej uczelni, w tym szczególnie doskonaleniu dydaktyki akademickiej.

Kalendarz Kongresu

 • 10 listopada 2020 r. – zakończenie rejestracji na KRE
 • 18 listopada 2020 r. – sesje warsztatowe
 • 19 listopada 2020 r. – obrady Kongresu

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
 • prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UE w Krakowie,
 • prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji UE w Katowicach,
 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr Maria Zając, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mentor - redaktor prowadzący.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na Kongres Rozwoju Edukacji zostanie ponownie otwarta w październiku 2020 roku.

Miejsce

Kongres odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Al. Niepodległości 10.

Kontakt

Dominika Brodowicz - e-mail: dominika.brodowicz@sgh.waw.pl

Maria Zając – e-mail: maria.zajac@sgh.waw.pl

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
Polityka prywatności »
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: