• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

23-24 listopada 2016 r.
Gospodarz III edycji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

O Kongresie

III Kongres Rozwoju Edukacji to kontynuacja znanych w środowisku akademickim spotkań osób zaangażowanych w rozwój i modernizację polskiej edukacji, m.in. poprzez wykorzystanie w dydaktyce innowacyjnych metod oraz nowoczesnych technologii. Wydarzenie organizowane jest przez Uniwersytety Ekonomiczne z Krakowa, Katowic, Poznania i Wrocławia oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznego Kongresu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zgodnie z ideą, która przyświecała poprzednim spotkaniom, w trakcie trzeciej edycji Kongresu analizie poddamy rolę uczelni wyższej w rozwoju społeczeństwa otwartego, radzącego sobie z wyzwaniami współczesnej gospodarki i społeczeństwa. W tym roku naszą uwagę kierujemy przede wszystkim ku zagadnieniom komunikacji międzypokoleniowej oraz współpracy szkół wyższych tak z biznesem, jak i miastem w zakresie wsparcia przez tych ostatnich oferty dydaktycznej szkół i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy.

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje przy stolikach refleksji (Dzień 2).

Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane międzypokoleniową współpracą w uczelni wyższej, tutoringiem akademickim, stosowaniem gier dydaktycznych i innych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. W trakcie wykładów refleksji poddany zostanie profil pokolenia sieciowego jako odbiorcy wiedzy akademickiej, a także udział biznesu i miasta jako interesariuszy uczelni wyższej w kształtowaniu adekwatnej oferty dydaktycznej, wspierającej rozwój rynku pracy, przedsiębiorczości oraz lokalnych środowisk.

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników konkurs w ramach sesji Famelab. 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień do dnia 2 listopada 2016 r.

Punktem kulminacyjnym Kongresu są popołudniowe Stoły refleksji. W ramach swobodnych dyskusji uczestnicy omówią zagadnienia związane z innowacyjną dydaktyką oraz zagospodarowaniem fizycznej przestrzeni uczelni do rozwoju nauczycieli akademickich i studentów „po godzinach pracy”.

Ogólnopolskie konferencje – środowiskowe spotkania uczelni ekonomicznych – mają już swoją wieloletnią historię. Organizowane są systematycznie od 2002 r. przez Fundację, zwykle dwa razy w roku, we współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką szkolnictwa wyższego. Współorganizatorami konferencji są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Uczelnie te kolejno podejmują się roli gospodarza spotkań, w tym roku jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

W latach 2002−2016 odbyły się dwadzieścia cztery takie konferencje:

 • „Akredytacja – krajobraz polski” – zorganizowana wiosną 2002 r. w Łodzi wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i UKA;
 • „Kierunki studiów ekonomicznych w Polsce: stan obecny i propozycje zmian” – zorganizowana jesienią 2002 r. wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości i Sekcją Ekonomiczną Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Gospodarzem tej konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Wymiar europejski studiów ekonomicznych w Polsce” - zorganizowana wiosną 2003 r. wspólnie z Fundacją Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i UKA. Gospodarzem tej konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Model współdziałania uczelni publicznych i niepublicznych” - zorganizowana jesienią 2003 r. wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich i KUN. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie;
 • „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim” – zorganizowana wiosną 2004 r. wspólnie z Akademią Ekonomiczną w Krakowie oraz katedrami nauk filozoficznych akademii ekonomicznych. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2004 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana latem 2005 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym II” – zorganizowana jesienią 2005 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Standardy kształcenia wyższego – perspektywa polska i europejska” – zorganizowana latem 2006 r. wspólnie z publicznymi uczelniami ekonomicznymi oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym III” – zorganizowana jesienią 2006 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Krakowie;
 • „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna” – zorganizowana latem 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz NBP. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IV” – zorganizowana jesienią 2007 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym V” – zorganizowana jesienią 2008 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • „Proces Boloński a strategie rozwoju szkół wyższych” – zorganizowana wiosną 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VI” – zorganizowana jesienią 2009 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Akademia Ekonomiczna w Katowicach;
 • „Proces Boloński - dalsze wyzwania dla szkolnictwa wyższego” – zorganizowana wiosną 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VII” – zorganizowana jesienią 2010 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym VIII” – zorganizowana jesienią 2011 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym IX” – zorganizowana jesienią 2012 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • „Uczenie się przez całe życie - nowe wyzwanie dla szkół wyższych?” – zorganizowana wiosną 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” – zorganizowana jesienią 2013 r. wspólnie z uczelniami ekonomicznymi. Gospodarzem konferencji był Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2014 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP;
 • I Kongres Rozwoju Edukacji – zorganizowany jesienią 2014 r. Gospodarzem był Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
 • II Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2015 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.
 • II Kongres Rozwoju Edukacji – zorganizowany jesienią 2015 r. Gospodarzem była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • III Kongres Uniwersytetów Dziecięcych – zorganizowany wiosną 2016 r. Gospodarzem Kongresu był Senat RP.

Zgodnie z misją Fundacji wyżej wymienione konferencje służą nie tylko celom merytorycznym, ale także integracji środowisk uczelni kształcących przyszłych ekonomistów i menedżerów. Ich tytuły wskazują, że poświęcone są one tematyce ważnej i aktualnej. Spotkania te stanowią jeden z wielu obszarów działalności Fundacji. Więcej informacji na temat przedsięwzięć na rzecz edukacji ekonomicznej dostępnych jest na stronie: www.fundacja.edu.pl.

Program Kongresu

23 listopada 2016 r. – Warsztaty (Kampus UEK, Rakowicka 27, pawilon G)

12.00-14.30
Warsztaty równoległe
Warsztat IA: My akademicy a pokolenie Y i Z
M. Lucjan Paszkiewicz (Capful, Instytut Inteligentnego Rozwoju)

Warsztat IB: Wykładowca = inżynier sytuacji
dr Andrzej Wodecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
14:30-15.15
Lunch
15.15-17.45
Sesja warsztatów równoległych 2.
Warsztat 2A: Zagrajmy w to razem! Dydaktyczny wymiar gier planszowych
dr Sebastian Wacięga (Małopolski Instytut Kultury)

Warsztat 2B: Tutoring akademicki: jak to możliwe? Organizacja. Problemy. Potencjał
Marcin Szala i Krzysztof Słaboń (Collegium Wratislaviense)
19.00
Wspólny Wieczór
nieformalne spotkanie integracyjne środowiska w restauracji La Grande Mamma przy Rynku 26 w Sali Malarskiej (w piwnicach restauracji)

24 listopada 2016 r. - Obrady i dyskusje (Kampus UEK, Rakowicka 27, pawilony S i F)

Uroczysta inauguracja Kongresu
9.00-10.30
kawa powitalna (pawilon S, hall główny)
9.00-10.30
rejestracja uczestników (pawilon S, hall główny)
10.30-12.00
Uroczysta inauguracja Kongresu - Sesja plenarna 1. (pawilon S, sala 9)
Cele współczesnych uniwersytetów w Polsce
prof. Michał Kleiber (Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, b. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, b. Prezes PAN)
pdf

Społeczno-kulturowy kontekst uniwersyteckich wartości
prof. Joanna Hańderek (Uniwersytet Jagielloński)
12.00-12.15
przerwa kawowa
12.15-13.45
Sesje równoległe 2
Sesja 2A: Pokolenie sieci na uczelni
pawilon S, sala 9
Sesja 2B: Biznes jako interesariusz uczelni
pawilon F, sala 310
Sesja 2C: Symbioza uczelni z miastami
pawilon F, sala 309

Poko(LENIE). Krótki przewodnik po generacjach Y i Z
Agnieszka Sitarska-Piwko (eRozwój/mBank)
pdf

Sieć jako inteligencja zbiorowa. Czy pokolenie Y wykorzysta tę szansę?
dr Tomasz Kopczewski (Uniwersytet Warszawski)
pdf

Generacja Z w murach uczelni wyższych
dr Błażej Sajduk (Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera)

Ideologia pracy a młodzi pracownicy prekaryjni
dr Agata Krasowska (Uniwersytet Wrocławski)
pdf

Sesja II A: Pokolenie sieci na uczelni - pytania

Uczelnia jako interesariusz biznesu
prof. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
pdf

Innowacyjność — pomost pomiędzy przedsiębiorcami a uczelnią
prof. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)

Po co nam profesjonalne badania kompetencji studentów?
Barbara Matyaszek-Szarek (Heuresis)

Jak badać kompetencje? Narzędzia diagnostyczne nie tylko dla HR
Maciej Głogowski (Orange Hill)
pdf

Sesja 2B: Biznes jako interesariusz uczelni - pytania

Kampus SGH jako przestrzeń publiczna
prof. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
pdf

Lublin jako przykład współpracy miasto—uczelnie
dr Mariusz Sagan (Urząd Miasta Lublin/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
pdf

Czy i jak uczelnie mogą wspierać centra popularyzacji nauki?
Piotr Szymański (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)
pdf

13.45-14.30
lunch (pawilon S, hall główny)
14.30-15.45
Sesja Famelab ― prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich (maksimum 4 minutowych) wystąpień połączona z konkursem na najlepszą prezentację (pod patronatem SEA) (pawilon S, sala 9)
 1. 60%
  Beata Tworzewska-Pozłutko (Akademia Górniczo-Hutnicza)
  pdf
 2. E-learning akademicki w Polsce? Czy potrafimy docenić wartość współpracy w aspekcie synergii wiedzy?
  dr Aleksandra Pleśniarska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  pdf
 3. Spór o definicję i metodę pomiaru jakości kształcenia. Zupełnie nowa propozycja
  prof. Jerzy M. Mischke (Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego)
  pdf
 4. Kompetencje miękkie w centrum uwagi
  dr Anita Zarzycka (Uczelnia Łazarskiego)
  pdf
 5. Sztuka e-nauczania. Czyli co dla nas jest piękne, a co się studentom podoba
  dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (Politechnika Gdańska)
  pdf
 6. Poznaj siebie — nauka ekonomii przez eksperyment
  dr Tomasz Kopczewski (Uniwersytet Warszawski)
  pdf
 7. Graj w zarządzanie projektem
  Grzegorz Karpiuk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
  pdf
 8. Zespołowy egzamin indywidualny
  dr Lech Górniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  pdf
 9. Od koncepcji po prototyp, czyli przychodzi inżynier do lekarza
  Karolina Chylińska (Gdański Uniwersytet Medyczny)
  pdf
 10. Lepiej pić kawę niż nie, czyli o tym, jak przemyślnie współdzielić wiedzę o e-learningu
  Anna K. Stanisławska-Mischke (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) i Przemysław Stencel (Edukacja-Online.pl)
  pdf

Pytania, ogłoszenie wyników głosowania na najlepsze wystąpienie oraz wręczenie nagrody

15.45-16.00
przerwa kawowa
16.00-17.00
Stoły refleksji
 1. Tutoring akademicki: kim jest tutor, kim tuti? (pawilon S, balkon)
  dr Łukasz Danel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 2. Czy, jak i po co grać w gry ze studentami? (pawilon F, sala 309)
  dr Sebastian Wacięga (Małopolski Instytut Kultury)
  pdf
 3. Edukacja ekonomiczna młodego pokolenia (pawilon F, sala 310)
  Waldemar Zbytek (Warszawski Instytut Bankowości)
  pdf
 4. Czy uczelnia to przestrzeń kreatywna? (pawilon S, sala 9)
  Izabela Rudzka i Tadeusz Brach (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Kalendarz Kongresu

 • 2 listopada 2016 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 6 listopada 2016 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
 • 15 listopada 2016 r. - termin zgłaszania udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji,
 • 23 listopada 2016 r. - warsztaty,
 • 24 listopada 2016 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, przewodniczący Komitetu,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UE w Krakowie,
 • prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji UE w Katowicach,
 • prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu.

Przygotowaniami do Kongresu kieruje Komitet Organizacyjny:

 • dr Dominika Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • Aneta Powroźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Anna Stanisławska-Mischke, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na III Kongres Rozwoju Edukacji została zakończona.

Polecane przez Krakowian

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Blisko UEK
Piano Guest House Kątowa 4 (nieopodal Dworca Autobusowego)
Puro Hotel Kraków Ogrodowa 10 (nieopodal Dworca Głównego/Galerii Krakowskiej)
Vienna House Chopin Przy Rondzie 2 (nieopodal Ronda Mogilskiego)
Laiko Apartments Warszawska 3 (niedaleko od Dworca Głównego/Galerii Krakowskiej)
Apartamenty Parkside Kraków Kopernika 8
W Centrum
Pod Wawelem pl. Na Groblach 22
Hotel Ibis Krakow Centrum Syrokomli 2 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Campanile Cracovie św. Tomasza 34
Hotel Wawel Poselska 22 (niedaleko Plant)
Hotel Wielopole Wielopole 3 (niedaleko Plant)
Hotel Pugetów Starowiślna 15
Hotel Maltański Straszewskiego 14 (przy Plantach)
Novotel Kraków Centrum Kościuszki 5 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Aparthotel Best Views Zwierzyniecka 29 (przy Alejach 3 Wieszczów)
Aparthotel Betmanowska Main Square Residence Rynek Główny 44
po drugiej stronie Wisły, z widokiem na Wawel
Well Well Aparthotel Różana 21
U Pana Cogito Bałuckiego 6 (okolice Mostu Dębnickiego)
Q Hotel Plus Wygrana 6 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Hilton Garden Inn Krakow Konopnickiej 33 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Park Inn Monte Cassino 2 (okolice Ronda Grunwaldzkiego)
Kazimierz
Rubinstein Szeroka 12
Aparthotel Miodowa Miodowa 51
Hotel Kazimierz III Podbrzezie 5
Klezmer Hois Szeroka 6
Grzegórzki
Galaxy Hotel Gęsia 22 (przy Moście Kotlarskim)
Hampton by Hilton Dąbska 5
Doubletree by Hilton Krakow Dąbska 5

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Śniadania, kawa i ciacho
Wesoła Rakowicka 17
Blossom. Coffee&Food Rakowicka 20
Charlotte Pl. Szczepański 2
Bona. Książka i Kawa Kanonicza 11
Pauza in Garden Rajska 12
Klubokawiarnia Mleczarnia Meiselsa 20
Cytat Cafe Miodowa 23
Bonjour Cava Dolnych Młynów 10
Piłsudskiego 5
Warszawska 16
Mehocafe Krupinicza 26
Sissi. Organic Bistro Krupnicza 3
De Revolutionibus. Books&Cafe Bracka 14 (róg Franciszkańskiej)
Kocia Kawiarnia Krowoderska 48
Kolacja
Bianca Pl. Mariacki 2
Klimaty Południa św. Gertrudy 5
Farina św. Marka 16 (róg św. Jana)
Mehocafe Krupnicza 26
Miód Malina Grodzka 40
Dawno Temu na Kazimierzu Szeroka 1
Zazie Bistro Józefa 34 (róg Jakuba)
Sissi. Organic Bistro Krupnicza 3
Pergamin Grodzka 39
Krakó Slow Wines Lipowa 6F
Włoska ul. Sukiennicza 8 (wejście od Dietla)
Hamsa Szeroka 2 / Miodowa 41

Szanowni Uczestnicy,

Krakowianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe (hotele i hostele), restauracje, bary i bistra oraz wydarzenia kulturalne w teatrach, muzeach i innych ciekawych miejscach, trwające od pierwszego dnia Kongresu (23 listopada) oraz przez cały następujący po nim weekend, zapraszając Was do spędzenia w swoim mieście niejednego dnia.

Wystawy i polecane miejsca
Kraków w pudełku Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
informacje i bilety: mhk.pl
Mieszczański dom Kamienica Hipolitów, plac Mariacki 3
informacje i bilety: mhk.pl
Fabryka Schindlera Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Lipowa 4
informacje i bilety: mhk.pl
Muzeum Sztuki Współczesnej. MOCAK MOCAK, ul. Lipowa 4
informacje: mocak.pl
Pawilon Józefa Czapskiego Muzeum Narodowe w Krakowie, Piłsudskiego 12
informacje i bilety: mnk.pl
Galeria Zdzisława Beksińskiego Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232
informacje: nck.krakow.pl
facebook.com
Szuflada Szymborskiej Kamienica Szołayskich, Pl. Szczepański 9
informacje: mnk.pl
Tadeusz Kantor. Odsłona trzecia. Marioneta Cricoteka, Nadwiślańska 2-4
news.cricoteka.pl
Osobisty Miłosz w fotografii Judyty Papp Urząd Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10
informacje: krakow.pl
Rodin / Dunikowski. Kobieta w polu widzenia Kamienica Szołayskich, Pl. Szczepański 9
informacje: mnk.pl
Sztuka cerkiewna dawnej Rzeczypospolitej Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Kanonicza 17
informacje: mnk.pl
Dzieje i kultura Żydów krakowskich Stara Synagoga, Szeroka 24
informacje i bilety: mhk.pl
Muzeum witrażu Pracownia i Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23
informacje: muzeumwitrazu.pl
My(d)lenie oczu Muzeum Historii Fotografii, ul. Józefitów 16
informacje: karnet.krakow.pl
Dizajn Biznes
Dizajn Młodych
Przestrzenie Idei. Budynki zmieniające rzeczywistość społeczną
Hol Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego, Rakowicka 27
informacje: dizajnbiznes.pl
Galeria Gaga, Małopolski Ogród Sztuk, Rajska 12
informacje: dizajnbiznes.pl
Koncerty
23 listopada (środa) 20:00 Fisz Emade Tworzywo Klub Kwadrat, Skarżyńskiego 1
informacje: karnet.krakow.pl
24 listopada (czwartek) 19:00 Tribute to Michael Jackson Symfonicznie ICE Kraków, Marii Konopnickiej 17 (Rondo Grunwaldzkie)
informacje: icekrakow.pl
karnet.krakow.pl
bilety: eventim.pl
Teatry
Opera Krakowska, Lubicz 48
25 listopada (piątek)
26 listopada (sobota)
18:30 Teresica — una pasión informacje: opera.krakow.pl
bilety: opera.krakow.pl
Teatr Słowackiego, plac Świętego Ducha 1
23 listopada (środa) 19:00 Chory z urojenia informacje: slowacki.krakow.pl
bilety: slowacki.krakow.pl
24 listopada (czwartek) 19:00 Arszenik i stare koronkiM informacje: slowacki.krakow.pl
bilety: slowacki.krakow.pl
Teatr Bagatela, ul. Karmelicka 6
23 listopada (środa) 16:30
19:15
Okno na parlament informacje: bagatela.pl
bilety: bagatela.pl
24 listopada (czwartek)
25 listopada (piątek)
16:30
19:15
Kochankowie nie z tej ziemi informacje: bagatela.pl=
bilety: bagatela.pl
Teatr KTO, Krowoderska 74, lok. 13
25 listopada (piątek) 19:00 Kredyt zaufania informacje: teatrkto.pl
bilety: rezerwacja@teatrkto.pl
Sztuka na wynos, Scena Pokój, Starowiślna 55/6
25 listopada (piątek) 19:30 Bliżej informacje: sztukanawynos.wordpress.com
bilety: sztukanawynos.wordpress.com
23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
22–27 listopada
(wtorek–niedziela)
informacje: etiudaandanima.com

Miejsce

Kongres odbędzie się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: