• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

29-30 listopada 2017 r.
Gospodarz IV edycji
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

O Kongresie

IV Kongres Rozwoju Edukacji to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i jej założycieli - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Główny Handlowej w Warszawie, pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznej edycji spotkania jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje (Dzień 2). Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane z kształceniem dla innowacyjności, użyciem systemu ELA przez uczelnie, a także rejestracją studiów podyplomowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. Tematami wiodącymi będą jakość kształcenia, w tym kształcenie dla przyszłości – rewolucja 4.0, nowatorskie metody kształcenia oraz kształtowanie kompetencji tranzytywnych (kreatywność, krytycyzm i kompetencje społeczne).

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie konkurs w ramach sesji Famelab. 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w tej sesji do dnia 15 listopada 2017 r.

Hasła wiodące:
jakość jako doskonałość, kształcenie dla przyszłości – rewolucja 4.0, nowatorskie metody kształcenia, kształtowanie kompetencji tranzytywnych – kreatywność, krytycyzm, uczenie uczenia się, kompetencje społeczne.

Program Kongresu

29 listopada 2017 r. - Warsztaty (Kampus UE we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) - wejście od ul.Kamiennej)

11.30-12.00
Kawa powitalna
12.00-14.30
Sesja warsztatów równoległych 1
Warsztat 1A: Kształcenie dla innowacyjności (sala 208, CKU)
dr inż. Dorota Piotrowska (Politechnika Łódzka)
Warsztat ma pokazać jak identyfikować i rozwijać kompetencje innowacyjne studentów oraz jakie działania organizacyjne procesu kształcenia można podjąć w tym celu.
Warsztat 1B: Techniki kreatywne - narzędzie do  wspomagania procesu kreowania oferty dydaktycznej (sala 209, CKU)
Aleksandra Całka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Celem warsztatów jest przedstawienie wybranych technik kreatywnych. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać poznane techniki podczas warsztatów oraz zastanowić się nad możliwościami ich wykorzystania w procesie kreowania oferty.
14:30-15.15
Lunch
15.15-17.45
Sesja warsztatów równoległych 2
Warsztat 2A: Użycie systemu ELA przez uczelnie (śledzenia losów absolwentów na podstawie danych ZUS) (sala 208, CKU)
Marek Bożykowski (Uniwersytet Warszawski)
Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi założeniami systemu ELA, w tym stosowanymi wskaźnikami, zakresem raportów oraz możliwymi zastosowaniami informacji płynącymi z monitorowania na poziomie uczelni.
Warsztat 2B: Rejestracja studiów podyplomowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji: korzyści, procedura, opis kwalifikacji (sala 209, CKU)
Andrzej Żurawski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych), Katarzyna Trawińska-Konador (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Badań Edukacyjnych)
Uczestnicy zostaną zapoznani z procedurą włączania studiów podyplomowych do ZRK. Wykorzystując przygotowaną instrukcję, będą mogli samodzielnie wypełnić wniosek o włączenie studiów do ZRK wraz z opisem efektów uczenia się, tak aby był on zgodny z wymaganiami Rejestru.
19.00
Wspólny Wieczór
nieformalne spotkanie integracyjne środowiska w Hotelu Campanile przy ulicy Ślężnej 26

30 listopada 2017 r. - Obrady i dyskusje (Kampus UE we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) - wejście od ul.Kamiennej)

9.00-10.30
Rejestracja uczestników, kawa powitalna
10.30-10.45
Inauguracja Kongresu (Aula 1, CKU)
10.45-12.00
Sesja plenarna i dyskusja (Aula 1, CKU)
 • Co po akredytacji? Jakie wyzwania dotyczące jakości stają dziś przed uczelniami?
  Ewa Chmielecka, pełnomocnik rektora SGH ds. WSZJK pdf
 • Banki w świecie 4.0. Jak kształcić przyszłych finansistów?
  Zbigniew Gajewski (Promotor innowacji biznesowych i społecznych, w przeszłości z-ca dyrektora Konferencji Lewiatan, dyrektor EFNI w Sopocie) pdf
12.00-12.15
Przerwa kawowa
12.15-13.45
Sesje równoległe
Sesja 2A: Kształcenie dla XXI wieku – wyzwania dla uczelni oraz wybrane inicjatywy (Aula 1, CKU) Sesja 2B: Jakość kształcenia – nowe wyzwania dla pełnomocników i systemów zapewniania jakości (sala 208, CKU)
 • Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości na studiach prawniczych
  prof. Monika Całkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • „Staże na Start” - program rozwoju kompetencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez wysokiej jakości staże u pracodawców
  Ałła Witwicka-Dudek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
 • „International Networking Staff Week". Podniesienie jakości kształcenia poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zagranicznymi uniwersytetami"
  Marzena Indra (Akademia Leona Koźmińskiego) pdf
 • „Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym na podstawie doświadczeń z realizacji projektu Academic-AMU-Practice”
  dr Edyta Juskowiak i Tomasz Piłka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) pdf

Wystąpienia i dyskusja panelowa
Moderator: dr Andrzej Bodak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

 • prof. Stefan Wrzosek (Polska Komisja Akredytacyjna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. Paweł Kosiń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • prof. Ewa Chmielecka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr inż. Mariusz Tichoniuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. Jerzy Kornaś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
13.45-14.30
Lunch
14.30-15.45
Sesja Famelab – prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień połączona z konkursem na najlepszą prezentację (pod patronatem SEA). (Aula 1, CKU)
 1. European Engineering Team - transnarodowe kształcenie inżynierów zorientowane na projekty i zrównoważony rozwój
  dr inż. Bartłomiej Gładysz (Politechnika Warszawska) pdf
 2. Jak prowadzić seminaria doktoranckie z ludźmi z biznesu i zza granicy?
  prof. Ryszard Kłeczek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
 3. Dlaczego wciąż tu jesteś czyli motywacja w e-learningu?
  Krystyna Szawłowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) pdf
 4. Witness-świadkiem rozwoju umiejętności inżyniera w dobie przemysłu 4.0
  dr inż. Ludmiła Bogacz-Radomska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
 5. Jeszcze o pchaniu (push) i ciągnięciu (pull) wiedzy akademickiej
  dr hab. Anna Turula (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) pdf
 6. Jak powinien wyglądać podręcznik akademicki w dobie internetu?
  dr Iwo Augustyński (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
 7. Weryfikacja treści sylabusów w programie nauczania - Sylabus KRK
  prof. Jerzy Korczak (ICT4EDU), Kamila Galik (ICT4EDU) pdf
 8. Nowoczesne formy kształcenia studentów - Wirtualna Studencka Firma Konsultingowa V-Student Consulting
  dr Maja Prudzienica, Ewelina Sobczak, Joanna Łyszkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
 9. Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli dydaktyczno-promocyjny projekt na trudnym gruncie historycznym
  dr Joanna Małocha (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) pdf
 10. Design thinking jako szansa na wszechstronny rozwój studenta
  Anna Janiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) pdf
15.45-16.00
Przerwa kawowa
16.00-16.30
Stoły refleksji
 1. W czym tkwi istota doskonalenia kompetencji dydaktycznych? (sala 208, CKU)
  dr Iwona Maciejowska (Ars DocendI, Uniwersytet Jagielloński) pdf
 2. Jak poprawić jakość kształcenia w obszarze Business Informatics? Przykład projektu DIMBI (sala 209, CKU)
  prof. Mieczysław Lech Owoc (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
16.30-16.45
Podsumowanie Kongresu (Aula 1, CKU)
 • Zmiany w rozumieniu czym jest jakość kształcenia?
 • Najważniejsze czynniki doskonalenia jakości kształcenia

Wspólne prowadzenie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kalendarz Kongresu

 • 15 listopada 2017 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 16 listopada 2017 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia,
 • 20 listopada 2017 r. - termin zgłaszania udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji,
 • 29 listopada 2017 r. - warsztaty,
 • 30 listopada 2017 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Andrzej Kaleta, Rektor UE we Wrocławiu,
 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
 • prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska, UE we Wrocławiu,
 • prof. Marek Kośny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UE w Krakowie,
 • prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji UE w Katowicach,
 • prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Przygotowaniami do Kongresu kieruje Komitet Organizacyjny:

 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w WarszawieFundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych,
 • dr Dominika P. Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Andrzej Bodak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na KRE 2017 została zakończona. Zainteresowanych prosimy o kontakt na biuro@fundacja.edu.pl

Wrocławianie polecają

Drodzy Uczestnicy,

Wrocławianie, gospodarze tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Edukacji, polecają znane sobie miejsca noclegowe w pobliżu Uniwersytetu i zapraszają Was do udziału we Wspólnym Wieczorze w dniu 29.11 o godz. 19.00. Będzie to nieformalne spotkanie integracyjne środowiska w jednym z wrocławskich pubów (zainteresowanych prosimy o zaznaczenie zamiaru uczestnictwa w formularzu „Zgłoś udział”).

Hotele:

Miejsce

Kongres odbędzie się na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) - wejście od ul. Kamiennej 57/59

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
Polityka prywatności »
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: