• Organizatorzy:
  FPAKE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kongres Rozwoju Edukacji

21-22 listopada 2018 r.
Gospodarz V edycji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

O Kongresie

V Kongres Rozwoju Edukacji to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i jej założycieli - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Główny Handlowej w Warszawie, pod przewodnictwem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Gospodarzem tegorocznej edycji spotkania jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Formuła Kongresu obejmuje część warsztatową (Dzień 1) oraz obrady plenarne i dyskusje (Dzień 2). Podczas Warsztatów uczestnicy w praktyce poznają najważniejsze zagadnienia związane z nowymi przepisami prawa w szkolnictwie wyższym, oceną parametryczną czasopism, możliwościami pozyskiwania grantów badawczych oraz ewaluacją prowadzonych zajęć dydaktycznych. Drugi dzień Kongresu to przede wszystkim obrady plenarne oraz sesje tematyczne z udziałem specjalnie zaproszonych gości. Tematami wiodącymi będzie nowy ład prawny w szkolnictwie wyższym, wynikający zarówno z nowej ustawy i wprowadzanych rozporządzeń, jak również regulacji zewnętrznych, wpływających na funkcjonowanie uczelni – w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania prawami własności intelektualnej.

Istotnym punktem programu drugiego dnia Kongresu będzie konkurs w ramach sesji Famelab. 4-minutowe prezentacje dotyczyć będą autorskich rozwiązań, pomysłów lub projektów badawczych w obszarze edukacji. Dla najlepszej prezentacji nagroda publiczności! Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w tej sesji!

Hasła wiodące:
nowy ład prawny, jakość kształcenia, organizacja procesów dydaktycznych, RODO, własność intelektualna, nowatorskie metody kształcenia, kształtowanie kompetencji społecznych.

Program Kongresu

21 listopada 2018 r. - Warsztaty (Gmach Główny SGH, sala konferencyjna 152, I piętro)

10.30-11.00
Kawa powitalna
11.00-12.30
Warsztat I
Ustawa 2.0 – najważniejsze zmiany w ładzie prawnym,
Paweł Pachuta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pdf
12:30-12.45
Przerwa
12.45-14.15
Warsztat II
Rozwój czasopisma naukowego,
dr Ewa A. Rozkosz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pdf
14:15-14.45
Przerwa na lunch
14.45-16.15
Warsztat III
Ocena zajęć przez studentów – co powinien dawać nam system zapewniania jakości na uczelni,
Wojciech Stęchły, Katarzyna Trawińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pdf
16:15-16.30
Przerwa
16.30-18.00
Warsztat IV
Oferta programowa NCN, dr Anna Marszałek, Narodowe Centrum Nauki
18.00
Wspólny Wieczór
nieformalne spotkanie integracyjne w Sali Kolumnowej w podziemiach budynku Głównego SGH

22 listopada 2018 r. - Obrady i dyskusje (Gmach Główny SGH, Aula VII, III piętro)

9.30-10.00
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
10.30-10.45
Inauguracja Kongresu (Aula VII)
10.45-12.00
Sesja plenarna i dyskusja
 • Sprawdzone praktyki w nowym ładzie prawnym, prof. Marek Rocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pdf
 • Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym w nowym porządku regulacyjnym, prof. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wpływ nowych regulacji prawnych na jakość kształcenia, prof. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie pdf
12.00-12.15
Przerwa kawowa
12.15-13.45
Sesje równoległe
Sesja 2A: Nowa organizacja uczelni (Aula VII) Sesja 2B: Ochrona danych osobowych w szkolnictwie wyższym (sala konferencyjna 152, I piętro)
 • Wyzwania w obszarze struktur organizacyjnych uczelni, prof. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska pdf
 • Najważniejsze wyzwania w obszarze finansów uczelni w nowym ładzie prawnym, prof. Artur Walasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach pdf
 • Szkoły doktorskie i nadawanie stopnia naukowego doktora, Tomasz Jalukowicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pdf
 • Zarządzanie prawami własności intelektualnej w środowisku akademickim, dr Marek Salamonowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pdf
 • Wpływ nowej ustawy na przetwarzanie danych osobowych przez uczelnie, dr Joanna Łukaszyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów uczelni, Katarzyna Stachyra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Monitoring wizyjny – co wolno pracodawcy? Elżbieta Krzyżak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Monitoring elektroniczny – co wolno pracodawcy? Jacek Styś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu pdf
13.45-14.30
Lunch
14.30-15.45
Sesja Famelab – prezentacja pomysłów i rozwiązań nowoczesnej edukacji w formie krótkich wystąpień połączona z konkursem na najlepszą prezentację (Aula VII)
 1. Certiport i GMetrix - czy warto wdrożyć?
  dr Anna Grabowska, Ewa Kozłowska (Politechnika Gdańska) pdf
 2. Odrywaj, Rozwijaj, Motywuj? O sile niepozornych studentów
  dr Edyta Juskowiak, Tomasz Piłka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 3. Gra w Statystykę
  dr Maria Wieczorek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) pdf
 4. Nowoczesne nauczanie ekonomii
  Aleksandra Rabczun (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) pdf
 5. VR First – wielkie możliwości wirtualnej rzeczywistości
  dr Katarzyna Mikołajczyk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) pdf
 6. Nadawanie vs. Doświadczanie - co działa i co to daje
  Katarzyna Królak-Wyszyńska (Innovatika – The Future Makers) pdf
 7. Nauka finansów z memów
  prof. Agnieszka Alińska, Piotr Palukiewicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) pdf
15.45-16.00
Przerwa kawowa
16.00-16.30
Sesja dyskusyjna – poszukiwanie rozwiązań
 1. Sala 316/G - Co zrobić, aby dziekanat pracował sprawniej? dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 2. Sala 322/G - Jak oceniać pracę i wynagradzać nauczycieli akademickich – perspektywa regulacji prawnych, Paweł Pachuta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
16.30-16.45
Podsumowanie dyskusji i Kongresu (Aula VII))

Kalendarz Kongresu

 • 28 października 2018 r. - termin zgłaszania tematów wystąpień w ramach sesji „Famelab”,
 • 12 listopada 2018 r. - decyzja o kwalifikacji wystąpienia w ramach sesji „Famelab”,
 • 18 listopada 2018 r. - termin zgłaszania udziału w Kongresie Rozwoju Edukacji,
 • 21 listopada 2018 r. - warsztaty,
 • 22 listopada 2018 r. - obrady i dyskusje.

Komitet Programowy

Nad przygotowaniem merytorycznej strony Kongresu czuwa Komitet Programowy:

 • prof. Edmund Cibis, Prorektor ds. Dydaktyki UE we Wrocławiu,
 • prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Prorektor ds. Edukacji i Studentów UE w Poznaniu,
 • prof. Krzysztof Surówka, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów UE w Krakowie,
 • prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH,
 • prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji UE w Katowicach,
 • dr Marcin Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zgłoś swój udział

Rejestracja na KRE 2018 została zakończona.

Miejsce

Kongres odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Gmach Główny, Aula VII, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa)

Kontakt

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Al. Niepodległości 162
02 - 554 Warszawa
Gmach Główny SGH lokal 150
Polityka prywatności »
www.youtube.com/c/FundacjaEduPl_Filmy

tel./fax (22) 646 61 42,
tel. (22) 564 97 23
e-mail: biuro@fundacja.edu.pl
Nr KRS: 0000005496

Patron medialny: